MedArt NeoGen Plasma

null

Unik metod för att återskapa din hud och med snabb läkning

NeoGen PSR erbjuder många olika behandlingsmöjligheter och ger resultat på en helt ny nivå som man aldrig sett tidigare. NeoGen är inte fraktionerad och är inte beroende av någon speciell kromofor för att absorbera energi som t.ex. laser. Detta ger en homogen absorbering av energi som säkerställer en konsistent behandling av huden och med höga energinivåer som ger en signifikant uppstramning.

NeoGen PSR System

NeoGen nitrogen plasma teknologin ger en kontrollerad uppvärmning av hudmatrisen och har en ordentlig fysiologisk effekt utan att skapa öppna sår. Olikt ablativa behandlingsmetoder, så sker ingen vaporisation i epidermis.

Unik Teknologi

NeoGen förvandlar kvävgas till plasmaenergi. Plasman levereras genom handtaget i kontrollerade pulser med en snabb uppvärmning.

Inga öppna sår

De behandlade solskadade lagren genomgår en kontrollerad modifiering och utgör ett skydd tills dess att ny hud vuxit fram undertill.

Behandlar hela hudens arkitektur

Genom att hela hudens struktur behandlas säkerställer man ett optimalt resultat över hela ytan med efterföljande neocollagenes och neoelastogenes. Inga öar av obehandlad hud lämnas. Kliniska studier visar en genomsnittlig uppstramning på 22% av ögonlocken. (JOCD 7, 169-179,2008).

Behandling av ögonhålan och ögonlocken

NeoGen är ett idealiskt alternativ för behandling av både övre och under ögonlocken. Andra teknologier kan inte göra detta eller ger varierande resultat.

Långvariga resultat

Kliniska studier visar att nyproduktionen av kollagen och elastin fortsätter mer än 1 år efter behandlingen.

Behandlingar

Acne

Eye Rejuvenation

Pigmentering och Solskador

Plasma Skin Regeneration

Skin Rejuvenation

Kliniska studier

Plasmatekninken lanserades i USA 2006 och väckte stor uppmärksamhet och det gjordes ett stort antal studier av många storheter inom dermatologin, såsom Bernstein och Fitzpatrick, och som visade på sensationellt goda resultat. Framför allt pekar man på kort konvalecens, 1 vecka i stället för 5 veckor vid Skin Resurfacing. Dessutom visar man på minimala risker för infektioner och pigmentförändringar.

Kontakta oss gärna för att ta del av dessa studier.

Här följer ett antal bilder från dokumentationen: