MedArt SmartSculpt Fettsugning

MedArt i Danmark ägs numera av engelska Energist Ltd som härigenom fått en absolut ledande position i Europa när det gäller laser, IPL och plasma.

För mer information om fraktionerad CO2 och diodlasers ber vi er kontakta oss.

null

SmartSculpt är en metod för fibrolys som i kombination med konventionell fettsugning ger många fördelar.

Vanlig fettsugning har en del svagheter som är viktiga att känna till:

 • Sker under narkos vilket i sig innebär en risk.
 • Det är svårt att med kanylen komma igenom fibrös vävnad vilket kan ge ett ojämnt resultat. Fibrös vävnad finns i de vanligaste behandlingsområdena.

Fibrolys innebär att man med hjälp av laser och en tunn kanyl, 2 mm, förbehandlar och öppnar upp den fibrösa vävnaden så att fettet lättare kan sugas ut och ger ett jämnare resultat.

En annan stor fördel med Fibrolys är att ingreppet görs under lokalbedövning och med minimal konvalescens, 1-2 dagar.

Typiska behandlingsområden:

 • Kind/haka
 • Armar, ”gäddhäng”
 • Bröstlinje
 • Mage
 • Höfter
 • Rumpa
 • Lår
 • Knän

Fördelar

 • Ingen eller minimal konvalescens
 • Minimala instickssår
 • Lokalbedövning
 • Mindre blodförlust
 • Metoden är snabb, 30-90 minuter
 • Uppstramning av huden, upp till 50% ökning av kollagenmängden

Så här går en operation till:

Du börjar med att träffa din läkare som gör en bedömning av om du är en lämplig kandidat och ger dig en uppskattning av vilket resultat du kan förvänta dig och vad det kostar. På operationsdagen börjar vi med att ge dig en lokalbedövning. Sedan pumpas tumescens in i fettlagret mellan hud och muskulatur. Tumescensen innehåller bl.a xylokain som är ett bedövningsmedel, koksaltlösning och adrenalin. Adrenalinet minskar blodcirkulationen i operationsområdet och gör att man lätt kan se det bedövade området eftersom huden vitnar ordentligt. Tumescensen löser upp fettvävnaden och ger en effektiv kylning. Laserns primära uppgift är att behandla sk. fibrös vävnad som ofta förekommer i de för denna metod vanliga områdena som t.ex insidan av knän och höfter. Fibrös vävnad kan liknas vid senorna i en biff och försvårar själva fettsugningen. Energin från lasern perforerar den fibrösa vävnaden.

Vi andvänder inte lasern för att smälta fettet, vilket är en utbredd missuppfattning. Lasern används uteslutande för att penetrera den fibrösa vävnaden och för att efter ingreppet stimulera nybildning av kollagen för att strama upp huden. Det går åt små energimängder och som tillsammans med en stor mängd tumescens gör att risken för brännskador, nekros, är i det närmaste obefintlig.

Nu är det dags att börja suga ut fettet som är uppblandat med tumescensen. Metoden medger att man använder en kanyl som är mycket tunnare, 2 mm, än vid konventionell fettsugning. Förbehandlingen av den fibrösa vävnaden gör också att man kommer åt överallt och kan förvänta sig ett mycket jämnare resultat.

Efter utsugningen använder vi lasern för att strama upp huden i området. Energin ger en anmärkningsvärt stor nybildning av kollagen och elastin. Du får en elastisk binda eller kroppsstrumpa för att hjälpa läkningen och minska eventuell svullnad. Du kan vara tillbaka på jobbet redan samma dag och på gymmet efter en vecka.

Bilden nedan visar ökningen av kollagen.

null

SmartSculpt är snabb, kraftfull och kompakt. Laserenergin kan levereras både kontinuerligt och pulserande, upp till 3000msek, vilket gör den till en av de snabbaste och mest flexibla systemen på marknaden. Enkel att använda med tydlig display på svenska. Enheten väger ca 4,5 kg och kan lätt flyttas mellan olika kliniker. Med tanke på den påtagliga uppstramningen av huden efter en fibrolys är Smart Sculpt® en perfekt metod för att rätta till mindre lyckade resultat efter en konventionell fettsugning.

Tillbehör:

Ergonomiskt utformade handstycken för maximal bekvämlighet och säkerhet. Fiberkabeln sitter fast i kanylen med en låsningsmekanism. Ett urval av kanyler i olika längder.