GDPR - General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (Pul).

Den nya dataskyddslagen är till för att skydda "fysiska personers" uppgifter och integritet. Vi, AB Servita, hanterar dock endast företagsuppgifter som gäller för "juridiska personer". För oss på AB Servita är det dock viktigt  att ni som kund känner trygghet i hur vi hanterar företagsuppgifter i vårt system. Därför vill vi vara öppna med hur vi använder denna information.

Vi på AB Servita har information i vårt system som kommer från kunden själv. I dag är det enbart företagsuppgifter, så som företagsnamn, organisationsnummer / personnummer, adresser, telefonnummer, kontaktpersoner och mailadresser som finns i systemet. Detta är information som vi behöver för att skicka beställningar, orderbekräftelser, fakturor, kataloger, information och säkerhetsdatablad. Denna information delas aldrig med någon annan än kunden och oss.

Vår bokföring ligger i en molndatabas via Björn Lundén Information AB. För att vara extra tydliga vad detta innebär kan ni här läsa det Personuppgiftbiträdesavtal som vi, AB Servita ingått med Björn Lundén Information AB. Det är dock fortfarande endast juridiska personers uppgifter som vi hanterar. Läs avtal --> BL Personuppgiftbiträdesavtal

Obeställd e-postreklam
Vad gäller obeställd e-postreklam gäller marknadsföringslagens förbud mot obeställd e-postreklam m.m. avser enligt såväl sin ordalydelse som skälen också mycket riktigt endast fysiska personer. Däremot är det tillåtet med obeställd elektronisk reklam i rena B2B-relationer, till exempel automatiska utskick med e-post eller SMS till befattningshavare så länge innehållet är relevant för denne i arbetet. Det gäller även e-post direkt till befattningshavare och detta alltså trots att mottagaren ”ju är en fysisk person”. (Källa www.dagensjuridik.se).
Får din verksamhet reklam från oss som du inte önskar finns alltid alternativet att avbryta den så kallad prenumerationen. De mailadresser vi har delar vi inte med någon annan och används endast av AB Servita för att marknadsföra våra produkter.


Kontakta oss gärna oss om ni vill veta mer, och framförallt om ni känner någon osäkerhet i hur vi hanterar era uppgifter.