Andra behandlingar med PRP

  • En rapport helt nyligen från USA beskrev behandling av eksem i handflatorna hos en kvinna sedan 10 år. Eftersom inget annat hjälpte provade dermatologen att injicera PRP. 8 veckor senare var patienten helt fri från eksem. Hur länge håller det eller kommer eksemet tillbaka är frågor som ännu är obesvarade men ger ändå en god indikation på vad PRP kan användas till.  Liknande rapporter finns om behandling av psoriasis patienter.
  • Man har börjat behandla torra ögon med goda resultat.

  • Erektionsproblem och Peyronies sjukdom behandlas allmänt med PRP av mer än 600 läkare i USA. I USA kallas proceduren ofta för P-shot.

  • Veterinärmedicinen har använt PRP sedan många år för tävlingshästar och hundar med ledproblem och smärta.