Erektionsproblem kan ha flera bakomliggande orsaker både psykiska och funktionella. PRP har visat sig vara en effektiv behandlingsform och utförs i USA av över 700 läkare/kliniker med mycket goda resultat under namnet P-shot. 

PRP är ett alternativ för att undvika kirurgi vid behandling av Peyronis sjukdom. 

Dr Peter Lyngdorf är urolog och överläkare på sjukhuset i Gentofte, Danmark, och har studerat tekniken i England.Behandlingen genomförs oftast två gånger med 1 månads mellanrum. Resultatet kan förväntas hålla i 1 -18 månader.Injektionen av PRP utförs som regel under lokalbedövning. Behandlingen med PRP ger inga som helst biverkningar och förbättringen kan börja märkas efter ca 3 veckor.

Se utbildningstillfällen undeUtbildning