Dr PRP

Dr PRP är en medicinsk produkt som är utvecklad för snabb och effektiv separation av PRP och få en perfekt koncentration av blodplättar varje gång. Koncentrationen bestämmer mängden av, stamceller och tillväxtfaktorer vilket påverkar resultatet av behandlingen. Dr PRPs patenterade separationssystem erbjuder maximalt säkra och effektiva behandlingar. Efter separationen kan de röda blodkropparna enkelt skiljas från den svagt gulfärgade plasman. Dr PRP använder en unik mekanisk avskiljare i form av en gummipropp innesluten i det timglasformade röret och som skruvas upp till rörets midja. Om man vill ha en högre koncentration centrifugeras plasman en andra gång och PRP samlas i kärlets midja som bilden nedan visar.
Säkerhet - Dr.PRP Kit använder biokompatibla certifierade material som steriliserats med Gamma-strålning i enlighet med ISO 13485 standards.
Enkelhet i ett steg -
Konstruktionen med dubbla säkerhetslock förhindrar kontamination från luften under separationsprocessen.
Snabbt och bekvämt -
Buffy-coat kallas den fraktion av antikoagulerat blod som efter centrifugering innehåller huvuddelen av leukocyterna (vita blodkroppar) och trombocyterna (blodplättar). Denna fraktion hamnar vid centrifugering ovanför fraktionen med de röda blodkropparna och under blodplasman, och är ett tunt skikt med ljusgrå färg. Denna kan enkelt urskiljas med blotta ögat och säkerställer en hög koncentration av PRP. Dr. PRP säkerställer en hög koncentration av PRP redan vid den första centrifugeringen och helt utan främmande ämnen.
Ny patenterad design - 
Dr. PRP kit patenterade design säkerställer att du får ut en maximal koncentration av tillväxtfaktorer från patientens blodplasma. Detta ger en snabb och effektiv läkning och resultat.
Centrifugering -Dr.PRP har en egen centrifug som är anpassad efter behållarens utformning. Om du redan har en centrifug från Harvest, BioMet, eller EmCyte, så finns det en adapter som passar.
Enkel Extraktion av PRP - Dr. PRP kit använder bara ett slutet rörsystem vilket gör extraheringen av PRP enkel och snabb.


T-Lab

Detta är en modern standardlösning för framtagning av PRP.
Ett kit innehåller allt som du behöver av rör, kanyler etc. Det enda som inte är med är ett plåster och en stas. T-Lab kostar 390 kr/kit och räcker mer än väl för estetiska behandlingar. Dessutom kan vi använda en enklare centrifug.


T-Lab är liksom Dr PRP CE klass II vilket krävs för att kunna återinjicera blodkomponenter.  Många använder idag vanliga rör för provtagning och förvaring. Billigare ja men inte godkänt.