RadioFrekvens med Meno RF

-Radiovågor, mot slapp hud och lokala fettdepåer

RF har en ganska lång historia inom sjukvården. Under senare tid har tekniken också börjat användas inom dermatologin och för estetiska behandlingar. RF är en icke-invasiv teknik, dvs man bryter inte igenom eller skadar huden som vid ett kirurgiskt ingrepp. En elektromagnetisk ström når igenom epidermis och får dermislagret att vibrera kraftigt. Vibrationen och det elektriska motståndet i cellerna alstrar värme som stimulerar, tar bort eller koagulerar cellerna i behandlingsområdet. Värmen ger en sammandragning av huden och stimulerar till nybildning av kollagen. Metoden är godkänd av FDA, USA’s motsvarighet till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, och inom EU.  Med Meno RF får du 3 olika munstycken som är specialanpassade efter olika behandlingsområden


Hur fungerar RF

Alla celler i vår kropp kräver en riklig blodtillförsel för att dels få syre till förbränningen och dels transportera bort avfallsprodukter. Dålig blodcirkulation är ofta den största orsaken till allt det elände som gör att vi behöver hjälp för att kunna bevara ett friskt och ungdomligt utseende.

RF är en erkänd, säker och väl beprövad metod att verkligen få igång blodcirkulationen i behandlingsområdet. Metoden är sk. non-invasiv. Behandling av ett helt ansikte tar ca 30 minuter.

RF, dvs elektromagnetiska radiovågor, når ner till dermislagret utan att påverka epidermis. Cellerna börjar vibrera. Vibrationen tillsammans med cellernas elektriska motstånd genererar värme. Det man vill uppnå är en temperatur på ca 42-60 grader under 6-9 minuter. Blodcirkulation ökar dramatiskt. Syretillförseln till cellen förbättras och därmed också förbränningen. Värmen förändrar kollagenets struktur och stimulerar tillförsel av fibroblast och nybildning av kollagen och hyaluronsyra.

 

Hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som binder vatten, återfuktar huden och ger huden volym. Hyaluronsyran i kroppen minskar med åren. I många hudvårdande produkter och sk ”fillers” förekommer Hyaluronsyra som då framställs syntetiskt. Restylane tex som man ofta använder för att föryngra läppar eller fylla i arga rynkan mellan ögonen består till stor del av Hyaluronsyra. Kroppen bryter ned detta med tiden och då får man gå och fylla på behandlingen om man önskar.

En fibroblast är en typ av bindvävscell. Fibroblasten är en avlång stationär cell med relativt lång livstid. Vid behov delar den sig. Fibroblaster producerar tropokollagen som utanför cellen omvandlas till kollagen.

Meno RF når ca 0,5 cm ner i vävnaden. Detta orsakar också en nedbrytning av membranet runt fettcellen, så att fettet frigörs och fångas upp av lymfsystemet som med hjälp av levern får fettet att lämna kroppen på naturlig väg som en avfallsprodukt.

Tripolar metod

Med tripolar menas att den elektromagnetiska strömmen går emellan polerna.

Det är motståndet i vävnaden, inte elektroderna, som alstrar värmen.

 

Fördelar

  • Radio Frequency (RF) Teknologi: Genomprövad metod och många kliniska studier som påvisar förbättringar av hudens elasticitet och utseende.
  • Tripolar RF som ger en mindre obehag än monopolar och bipolar RF.
  • Skonsamt: Liten risk för biverkningar. Nästan smärtfri rynkreduktion som utförs utan bedövning eller injektioner.
  • Ingen konvalescens: Eftersom huden inte genomträngs och skadas, kan du direkt efter behandlingen återgå till normal sysselsättning.
  • Kort behandlingstid: En typisk behandling tar 15-60 minuter beroende på behandlingsområdets storlek.
  • Säkert: Vid behandling med tripolar metod fokuseras RF energin till önskat djup och ger minimal påverkan på i kringliggande områden.

Behandling med Meno RF

En behandlingsserie med RF för att strama upp huden i ansiktet startar en förändring som pågår i några månader. Förändringen kan i vissa fall hålla mycket lång tid men består normalt i ca 2 år. Detta ska jämföras med en kirurgisk ansiktslyftning som varar 4-7 år.

Vad kan behandlas?

MENO RF är perfekt för ansiktet, käklinjen, slapp hud på armar och hals men även för behandling av påsar under ögonen. Metoden är godkänd av FDA.

Hur många behandlingar?

Normalt krävs det 3-6 behandlingar med ca 7-14 dagars mellanrum. Man märker en förbättring redan efter några dagar.

Åldersgrupper?

Det finns inga medicinskt påkallade åldersbegränsningar. Det synliga åldrandet är ofta genetiskt och eller livsstilsbetingat. En del märker det redan i 30-årsålden. Det anses vara en stor fördel att börja behandla tidigt innan problemen hunnit bli för stora och planera för en återbehandling ungefär vartannat år.

När kan man se effekten?

Det beror på ålder och hudens tillstånd. Många kan se resultat redan efter första behandlingstillfället. Förbättringen pågår dock en lång tid efter det att behandlingen avslutats. Först efter 4-6 månader har du fått full effekt.

Är RF behandlingen säker?

RF är en beprövad och väl dokumenterad metod för non-invasiv icke-kirurgisk skönhetsbehandling. Tripolar RF energi går igenom epidermislagret utan att påverka detta och verkar i de underliggande lagren. Behandlingen är nästan helt smärtfri. Du känner bara värme i behandlingsområdet.

Gör behandlingen ont?

Under behandlingen upplever kunden värme som ibland kan vara obehaglig. Detta kan undvikas genom att handverktyget ständigt hålls i rörelse eller att man ”stämplar”, minska energin, gå över till Pulserande och att man använder kontaktgel som ger kylning. Det gäller att ligga så nära smärttröskeln som möjligt. Denna nivå varierar stort från person till person och det är därför svårt att ange en standardinställning. Börja därför behandlingen med en lägre energinivå och öka under behandlingens gång tills du märker att din kund börjar reagera.


Pris:

11 300kr